วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

แนะนำผู้ทำบล็อก นายก่อเกียรติ วุติหาสะ
ชื่อ นายก่อเกียรติ  วุติหาสะ
รหัสนักศึกษา5410122113053 หมู่เรียนที่ 2
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

นิทรรศการวัน GE มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นิทรรศการวัน GE Day
วันที่ 8-11 กันยายน 2554
ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ใต้ตึก 20
บรรยากาศ วันGE วันแรกคนเยอะมาก
............................................................................................................................

มุมวิชาการ

เป็นซุมของวิชาภาษาอังกฤษครับ
............................................................................................................................
ภาพซุม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม


ภาพนี้เป็นการนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ครับ............................................................................................................................
ทางนี้ก็เป็นซุมของวิชาความจริงของชีวิต


............................................................................................................................
ทางนี้ก็เป็นซุมความซาบซึ้งทางสุนทรีภาพ


............................................................................................................................

ของดีแต่ภาคที่จัดไว้ในงาน วันGE

ผีตาโขน

ภาคอีสาน


ข้าวเหนียว


 ส้มตำ
ภาคเหนือ
............................................................................................................................

ขนนต่างๆที่จัดขายใน วันGE

ขนนสายไหมครับนิทรรศการวัน GE
จัดเพื่อนำองค์ความรู้ทีึ่อยู่ในวิชา GE มาแสดงให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปศึกษา
และเป็นการเพิ่มความรุ้ที่ไม่มีในห้องเรียนให้แก่บุคคลทั่วไปศึกษา

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

บทความเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เรื่อง rss

บทความเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เรื่อง rss


ปัจจุบัน RSS ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบกลางในการบริหารข้อมูลทางธุรกิจ และมีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะธุรกิจที่มี การแชร์ข้อมูล เช่น เว็บไซต์ข่าว เว็บล็อก ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลบนหน้าต่างพรีวิวแยกต่างหาก เพื่อให้ผู้ใช้ไม่สับสน รวมถึง สามารถสืบค้นข้อมูลได้


RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication คือ บริการที่อยู่บนระบบ อินเตอร์เน็ท จัดทำข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบ XML เพื่ออำนวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ โดยส่งข่าวหรือข้อมูลใหม่ๆ ให้ถึงเครื่องตลอดเวลาที่มีการ Updateไม่ต้อง เสียเวลาเปิดเว็บไซต์เข้ามาค้นหา


ข้อดีของ RSS
RSS ช่วยลดข้อจำกัดในการคัดลอกข้อมูลในเว็บไซต์ โดยเฉพาะกรณีการละเมิด ลิขสิทธิ์ขณะที่ผู้สร้างไม่ต้องเสียเวลาทำหน้าเพจแสดงข่าว ซึ่งต้องทำทุกครั้งเมื่อ ต้องการเพิ่มข่าว โดย RSS จะดึงข่าวมาอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลในเว็บไซต์เป็น ศูนย์กลางมากขึ้นจุดเด่นของ RSS คือ ผู้ใช้จะไม่จำเป็นต้องเข้าไปตามเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อดูว่ามีข้อมูล อัพเดทใหม่หรือไม่ ขณะที่เว็บไซต์แต่ละแห่งอาจมีระยะความถี่ในการอัพเดท ไม่เท่ากัน บางครั้งผู้ใช้ยังอาจหลงลืมจนเข้าไปดูเนื้อหาอัพเดทใหม่บนเว็บไซต์ ไม่ครบถ้วน รูปแบบ RSS จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับข่าวสารอัพเดทใหม่ได้ โดยไม่ต้องเข้าไปดูทุกครั้งให้เสียเวลา ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้บริโภคและ ฝ่ายเจ้าของเว็บไซต์

วีดีโอ แนะนำตัวเอง